donderdag 19 december 2013

Inleiding (Leerpsychologie - From theoretical knowledge to practical teaching in Ethiopia).

Inleiding


De Aeres Groep is al jaren betrokken bij internationalisering, met name het les geven in Ethiopië aan docenten. Niet alle docenten zijn even bekwaam en ervaren met interculturele competenties, hierbij bedoel ik het vermogen om effectief en adequaat te communiceren in interculturele situaties. Onze docenten gaan naar Ethiopië, zij doceren in een nieuwe context. Ook de Ethiopische docenten worden vanuit hun College verplaatst in een nieuwe context geplaatst (Debre Zeit). Beiden ervaren een nieuwe context. Deardorff  (2006) interpreteert het als volgt: interculturele competentie is het vermogen om effectief en adequaat te communiceren in interculturele situaties, maar wordt ondersteund door specifieke houdingen en affectieve functies, (inter)culturele kennis, vaardigheden en reflectie. Interessant voor mij is o.a. de invloed van “context” op het leren van docenten(teams).
In 2012 en 2013 zijn we met de Aeres Groep (Stoas Wageningen, Vilentum Hogeschool i.s.m. Groenhorst Barneveld) gestart in Ethiopië met les geven aan het Mizan Teferi A-TVET College en het Ardaita A-TVET College in Debre Zeit. Het doel van deze missies was om de verandering in lesmethodiek te introduceren door middel van de introductie van praktische leskaarten (“Teaching Cards”). De rede van deze verandering was in opdracht van de Ethiopische overheid om meer praktijk in de theorielessen te verwerken voor alle A-TVET Colleges. Leren is in het verleden vaak gezien als een individueel proces. Leren doe je met elkaar. Mensen die juist samen met anderen goed tot leren komen, hebben het sparren nodig om eigen ideeën helder te krijgen en aan te scherpen. De veranderkunde was mijn inspiratiebron bij het zoeken naar nieuwe taal. De Aeres Groep heeft ervoor gekozen om de praktijk binnen de klas te halen, namelijk door de introductie van “Teaching Cards”: http://youtu.be/qHhBHVqze1Q. Kennis delen en opzetten van nieuwe lesmethoden staat centraal. Een basisaanname van De Caluwé en Vermaak (2006) in hun boek over leren veranderen is dat een taal om over het veranderen van gedachten te wisselen noodzakelijk is. In hun werk definiëren ze vijf verschillende kleuren. Het kleuren denken krijgt vorm in de verschillende onderwijs lagen in Ethiopia. Op docenten niveau is er een participatieve methode, waarbij docenten de dialoog aangaan tussen de verschillende teams om te vergelijken welke manier van de opzet van “Teaching Cards” het beste past binnen de afdeling. Interculturele ontmoetingen zijn belangrijk om Noord en Zuid van elkaar te laten leren (Communities of Practice ontmoeten elkaar). Een bepaalde bevlogenheid helpt om partijen aan elkaar te binden en om de dialoog tussen Noord en Zuid te stimuleren. Voor het thema leerpsychologie wil ik de verander strategieën onderzoeken, waarbij leren van docenten door introductie van ‘teaching cards’ in Ethiopië wordt bekeken. Hoe leren de Ethiopische docenten bij de introductie van het praktijkleren. Verder verdiep ik met literatuur de grensoverschrijdende context (Ethiopië). Ook beschrijf ik theorieën over de opzet van Communities of Practice (CoP’s) in Ethiopia, waar docenten Noord en Zuid leren.                                                               Trefwoorden: verander strategieën, grensoverschrijdende context, Communities of Practice. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten