zondag 9 maart 2014

Drive, de docent aan het roer van zijn professionalisering


Conceptversie 1.0 staat in de gedeelde map, ik moet even afstand nemen, want een kleine verfijning en kromme zinverwijdering moet nog plaatsvinden.
De reflectie die ik hier neerpen, is niet de formele reflectie in de paper maar mijn persoonlijke reflectie Een vraag stellen, roep nog meer vragen op. Daar kwam ik achter tijdens het schrijven van mijn paper in het thema Leepsychologie.Wat is er verschrikkelijk veel te lezen over Motivatie, zelfs als ik me beperk tot de zelfdeterminatie theorie. Bij lange na ben ik niet uitgelezen en uitgevraagd.In eerste instantie hikte ik ook nog eens op tegen het maximale woordaantal van 4000 woorden, nu denk ik….mag ik er nog 1000 bij?Ik heb het gevoel dat er nu heel veel half affe dingen in staan en had zo graag de verbinding tussen Planned Behaviour, Informeel leren van volwassenen en Kennisnetwerken veel steviger gelegd. Ga ik nog puzzelen over het niet voldoen aan de eis van 8 bronnen uit de verplichte literatuurlijst? Het zijn er 7 en nog met kunst en vliegwerk. Ik kan wel beargumenteren waarom ze er niet inzitten trouwens.Is het feit dat Marc Coenders in onze studiedag aanwezig was en ik vervolgens een bron uit zijn publicaties toevoeg ook voldoende? Allemaal vragen en onzekerheden. Mijn hoofdmotivatie tijdens het schrijven was echter wel de achterliggende gedachte: het moet een leesbaar stuk zijn dat door jouw collega's gelezen kan worden. Mijn collega's bij KPN ga ik het natuurlijk laten lezen, maar ik vrees dat dat een vervanmijnbedshow is. Wel is het interessant om de paper aan een aantal leraren van SKBO te laten lezen. Ik heb getracht vanuit de positieve insteek te schrijven en mijn persoonlijke gevoelens achterwege te laten. Of dat gelukt is kan ik niet beloven.
Conclusie: De keuze om te kijken naar motivatie en motivatie strategie├źn was een heel bewuste keuze. Gedurende de afgelopen periode van verzamelen, lezen en schrijven ben ik erachter gekomen dat met  name de combinatie van de autonome lerende en werkende interessant is.Het ondersteunen faciliteren van het proces om de ICT bekwaamheid van leraren bij SKBO te vergroten is door de opgedane kennis een nog mooiere uitdaging geworden. Vooral mijn eigen hoofdzakelijk intrinsieke motivatie blijft daarbij van groot belang.De veelheid aan bronnen en onderzoeken maakt dat deze publicatie een zeer onvolledig beeld geeft van de onderzoeks- en onderwijsbronnen die betrekking hebben op motivatie.

Een vraag aan jou....de lezer.
Is het mogelijk dat extrinsieke motivatie van leerkrachten (belonen en beleidsmatige afspraken) evolueert naar  intrinsieke motivatie (autonomie, relaties en verhogen competentie)?
Er is met name geput uit de bronnen van Deci&Ryan, Pink en Vansteenkiste.De motivatie betreft het vergroten van ICT bekwaamheid in het zelfgestuurd leren van een leraar.De onderliggende theorie is de zelfdeterminatie theorie.Geen opmerkingen:

Een reactie posten